ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορία των Σιδηροδρομικών Εταιρειών ξεκινάει πολύ πριν την ανάπτυξη του Ελληνικού Κράτους στα γνωστά σημερινά σύνορα. Κατά την περίοδο του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα έχουμε τα δειλά βήματα για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στη νεοσύστατη Ελλάδα, αλλά στην περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης, υπήρξε μεγαλύτερη ανάπτυξη με τη βοήθεια ξένων κεφαλαίων. Ο Σουλτάνος Αβδούλ Αζίζ διαβλέποντας την ανάγκη των χωρών της κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία και Αυστροουγγαρία) για διέξοδο προς την Εγγύς και Μέση Ανατολή και αντιλαμβανόμενος την ανάπτυξη του νέου μεταφορικού μέσου των σιδηροδρόμων, παραχώρησε σε ξένες εταιρείες (γερμανικές, αυστριακές, γαλλικές, βελγικές και ιταλικές) την κατασκευή και εκμετάλλευση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δικτύων, τα οποία θα συνέδεαν την Κωνσταντινούπολη με την Κεντρική Ευρώπη, την Θεσσαλονίκη με το Μοναστήρι και τα Σκόπια και από εκεί με την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την Ανδριανούπολη και τη Σόφια, λόγω της στρατηγικής σημασίας, που είχε για το εμπόριο. Η σειρά, με την οποία ακολουθεί η περιγραφή των δικτύων, είναι αμοιγώς χρονική, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του τότε ελληνικού κράτους και οθωμανικής αυτοκρατορίας. (Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην κόκκινη επωνυμία κάθε εταιρείας).

- Σιδηρόδρομος Αθηνών - Πειραιώς Σ.Α.Π.: Από 8/8/1868 έως 1/4/1926 με την ίδρυση της Ε.Η.Σ. και την υπαγωγή τους σ'αυτήν.

- Compagnie Generale d' Exploitation des Chemins de Fer de la Turquie d' Europe (Γενική Εταιρεία για την Εκμετάλλευση των Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Τουρκίας): Από το 1873 έως 1/1879 με την μεταβίβαση του έργου στην Compagnie d' Exploitation des Chemin de Fer Orientaux C.O..

- Compagnie d' Exploitation des Chemin de Fer Orientaux C.O. (Εταιρεία Εκμετάλλευσης των Ανατολικών Σιδηροδρόμων): Από 1/1879 έως 25/12/1936 με την εθνικοποίησή τους και την απορρόφησή τους από τους Τουρκικούς Σιδηροδρόμους TCDD.

- Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας Σ.Θ.Σ.: Από 25/10/1882 έως 1955 με την απορόφησή τους από τους ΣΕΚ.

- Σιδηρόδρομος Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου Σ.Π.Α.Π.: Από 1/12/1882 έως 1962 με την ένταξή τους στους ΣΕΚ.

- Σιδηρόδρομοι Αττικής Σ.Α.: Από 12/1882 έως 1929 με την μετάβαση του τμήματος Νέο Ηράκλειο - Λάυριο στους ΣΠΑΠ.

- Σιδηρόδρομοι Πύργου-Κατάκωλου Σ.Π.Κ.: Από 13/6/1883 έως 1951 με την υπαγωγή τους στους ΣΠΑΠ.

- Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ε.Μ.Σ.Ε.: Από 28/6/1889 έως 1899 με την ενσωμάτωσή της στους ΣΠΑΠ.

- Societe du Chemin de Fer Ottoman Salonique - Monastir S.M. (Ένωση Οθωμανικών Σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου): Από το 1890 έως 17/10/1925 οπότε και εξαγοράσθηκε το Ελληνικό τμήμα από τους ΣΕΚ.

- Σιδηρόδρομοι Βόρειο-Δυτικής Ελλάδος Σ.Β.Δ.Ε.: Από 3/1890 έως το 1952 με την πτώχευσή και την υπαγωγή τους στους ΣΠΑΠ.

- Jonction Salonique-Constantinople J.S.C. (Ενωτικός Σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης): Από το 1892 έως 1921 οπότε και εξαγοράσθηκε η γραμμή και υπάχθηκε στους ΣΕΚ, οπότε η εταιρεία έπαψε να είχε λόγο ύπαρξης.

- Εταιρεία των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Ε.Ε.Σ.: Από 26/2/1902 έως 18/3/1920 με την ίδρυση των ΣΕΚ.

- Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους Σ.Ε.Κ.: Από 18/3/1920 έως 1/1/1971 με την αναδιοργάνωσή τους σε ΟΣΕ.

- Τοπικοί Σιδηρόδρομοι Μακεδονίας Τ.Σ.Μ. (Chemin de Fer d'Interet Local de Macedonie): Από 5/2/1924 έως 1932 με την έναρξη αποξύλωσης της γραμμής.

- Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Ε.Η.Σ.: Από 1/4/1926 έως 1/1/1976 με την εξαγορά τους από το Ελληνικό Δημόσιο και την μετονομασία τους σε ΗΣΑΠ.

- Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών Η.Ε.Μ.: Από 1/4/1926 έως 14/12/1970 με την εξαγορά τους και την ίδρυση των ΗΛΠΑΠ.

- Compagnie Franco-Hellenique de Chemin de Fer C.F.F.H. (Γαλλοελληνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων): Από το 1929 έως 7/5/1954 με την εξαγορά του δικτύου Αλεξανδρούπολης - Ορμένιο από τους ΣΕΚ.

- Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ο.Σ.Ε.: Από 1/1/1971 έως 2007 με την μεταβίβαση του μεταφορικού έργου στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

- Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς Η.Σ.Α.Π.: Από 1/1/1976 έως 17/6/2011 με την ίδρυση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

- Προαστιακός Σιδηρόδρομος: Από το 2003 έως 7/2007 με την απορόφησή της από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

- ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Από το 2007 έως σήμερα.

- Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. ΣΤΑ.ΣΥ.: Από 17/6/2011 έως σήμερα.

 

 

 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ, ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ: GREEKRAILTICKETS@YAHOO.COM