ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ): Με τον νομοθετικό διάταγμα 674 του 1970, ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (οι ΣΕΚ ήταν δημοσίου δικαίου), που αποτελεί δημόσια επιχείρηση, με ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 1971. Με την ίδρυσή του αναλαμβάνει στην ουσία όλο το σιδηροδρομικό έργο των υφιστάμενων και λειτουργικών γραμμών, που μέχρι τότε ήταν στην αρμοδιότητα των ΣΕΚ. Επί της λειτουργίας του η μόνη γραμμή, που κατασκευάστηκε, ήταν αυτή της Νέας Βύσσας - Μαράσια, η οποία παρέκαμπτε τη γραμμή της Αδριανούπολης. Έγιναν όμως και πολλές αναβαθμήσεις υπαρχόντων γραμμών και υποδομών και βελτιώσεις στις χαράξεις σε διάφορα τμήματα του δικτύου. Το 2005 ιδρύει ως θυγατρική, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία μεταβιβάζει όλο το μεταφορικό έργο. Το 2007 με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανέλαβε πλήρως την εκμετάλλευση των μεταφορών ως ανεξάρτητη εταιρεία με δική της διοίκηση και οργάνωση. Ο ΟΣΕ συνεχίζει να έχει στην αρμοδιότητά του τα θέματα σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και μέσω της θυγατρικής του ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., τον έλεγχο και τη διαχείρηση των προς ανάθεση έργων εκσυγχρονισμού αυτής.